Máy tháo khuôn - FUIJA VIET NAM
Điện thoại +84-98-225-0168
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp, Phố Nối A, Hưng Yên, Việt Nam
What's wrong with you??

Máy hỗ trợ tháo khuôn khổ lớn để bảo trì bảo dưỡng khuôn.